• slidebg1
  logo

  Лицензиране и разпространение
  на телевизионни канали
  при бизнес абонати

Телевизионни права. Кои сме ние и какво предлагаме?

Лицензиране и разпространение

"ВЕРСАТИС" е българска компания, която разпространява телевизионни програми с уредени права за излъчване при бизнес абонати. Ние съдействаме на компаниите от хотелиерската и ресторантьорска индустрии при уреждането на авторски и сродни права за търговско препредаване на телевизионно съдържание.

"ВЕРСАТИС"  спестява време и средства на собствениците на хотели и заведения, като договаря и администрира правата за излъчване на ТВ програми в местата за настаняване.

"ВЕРСАТИС" разполага със собствена система за доставка на сигнал до хотелите състояща се от медиясървър и крайни устройства /Сет-Топ-Бокс, телевизори SamsungSmart и LG WEBOS/. Системата може да бъде интегрирана със съществуващи хотелски софтуери за осъществяване на интерактивност. 

Направи запитване

Планове

ТВ ПАКЕТ ВЕРСАТИС БИЗНЕС ТВ NOVA

3.00 лв.цена за стая на месец
       *Посочената цена е приблизителна и подлежи
         на потвърждение от Нова Броудкастинг Груп. 

Партньори

Технически решения за доставка на ТВ

 • IP/DVB : Устройство за прием на пакети от канали по IP и обръщането им в DVB-C - цифрова телевизия. Необходимо е до всяка стая да има коаксиален кабел. Необходим капацитет на хотела - около 50 Mbps интернет свързаност за 50 ТВ канала. Инвестиция - до 4000 лв. за хотел които има цифрови телевизори.
 • IPTV : IPTV със set-top-box с възможност за доставка на телевизия и радио до хотела при наличие на 50 Mbps свързаност с интернет. Необходимо е да има до всяка стая UTP кабел /за интернет/ или силен безжичен интернет. Инвестицията е около 60 лв./стая + 500 лв. за сървър за оптимизиране на трафика.
 • SMART TV ( Samsung SMART TV и LG WEB OS ) : Там където има изградена такава система можем да инсталираме наше приложение и през свързаността да се стриймва телевизия. Необходима 50 Mbsp интернет свързаност на хотела. Инвестицията е около 500 лв. за сървър за оптимизиране на трафика.
 • IPTV : собствена платформа със set-top-box с възможност за доставка на телевизия и радио до хотела при наличие на 50 Mbps свързаност с интернет. Необходимо е да има до всяка стая UTP кабел /за интернет/ или силен безжичен интернет. Инвестицията е около 60 лв./стая + 500 лв. за сървър за оптимизиране на трафика. Android, AppleTV, ROKU, Amazon FIRE TV.
 • IPTV over COAX - решение за хотели с коаксиална мрежа, които нямат интернет свързаност по стаите. Използва се коаксиалната мрежа на хотела, като се осигурява и интернет свързаност в стаите. Инвестицията е около 100 лв/стая/

Клиенти и изпълнени проекти

Новини

ВЕРСАТИС ЕООД старитра изпълнение на проект в подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от панд

 Jul 27, 2020  56 сподели:

От 27.07.2020 г. ВЕРСАТИС ЕООД започна изпълнението на проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-5468-C01 по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Прочети още...
Технологична платформа за хотели

 Apr 11, 2019  85 сподели:

Разпространение на телевизионни програми с уредени права за търговско препредаване.

Прочети още...
КАКВО ТРЯБВА ДА ПЛАЩА ЕДИН ХОТЕЛИЕР?

 Dec 20, 2018  88 сподели:

Всяко лице, което стопанисва или притежава хотел или друг вид място за настаняване на гости-външни лица, е длъжно съгласно Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) да има валидно сключени договори за отстъпени от съответните правоносители права върху телевизионни програми и включените в тях закриляни обекти.

Прочети още...

Контакти

ВЕРСАТИС ЕООД, гр.СОФИЯ 1505, ул. "Царичина" №1

Направи запитване

   
  ИЗТЕГЛЯНЕ

Закон за авторското право и сродните му права

  ИЗТЕГЛЯНЕ

Закон за електронните съобщения

  ИЗТЕГЛЯНЕ

Закон за радиото и телевизията

  ИЗТЕГЛЯНЕ

БРОШУРА